Historie domu

Fara se zahradou (hájovna)


Majitelé a obyvatelé nemovitosti

1753 - dendrochronologický průzkum krovu

??? - 1771          Vratislavské biskupství (hájovna), Filip Gotthard Schaffgotsch (*3.7.1715, Slezské Teplice -                                         +5.1.1795, zámek Jánský Vrch v Javorníku) římskokatolický kněz a biskup vratislavský 

1771 -  1783       Franz Carl Seidel, radní města (Zlaté Hory)

1783 - 1819        Ferdinand Büchler, lesní správce v biskupských lesích

1819 -                 Vinzenz Hanke, koupil dům od Büchlerových dědiců

1859 - 1900      Vinzenz Mücke, majitel hospodářství 

1900 - 1902       Anna Mücková, penzistka

1902 - 1946        Anna Kunzová (v domě bydlela rodina hajného Ferdinanda Jäckela)

  • v roce 1921 byly v domě zvaném Mückův (Mückehaus) tři byty, v nichž bydlely rodiny Franze Lichtblaua (ševcovského mistra), Emílie Kristové (nádenice) a Sofie Burkartové (žena v domácnosti)
  • v letech ??? - 1937  bydlel v domě Theiner, penzista lesní správce
  • v letech 1937 - 1946 bydleli v domě: kněz Franz Pietsch 71 let, Hedwig Draschdanski, žena v dom. 40 let, Josef Dreaschdanski 5 let, Anna Grap, žena v dom. 24 let, Emmilie Groger, žena v dom. 70 let, Elisabeth Gros, kadeřnice 18 let - všichni odsunuti transportem 22.5.1946

3.října 1950 podle rozhodnutí Osidlovacího úřadu přidělen dům manželům Vaďurovým

1949 - 1987       Alois Vaďura a Ludmila Vaďurová

1987 - 1992       Danuše Mašková, roz. Vaďurová

1992 - 2019       Bohumil Chrastina

2019 -  současnost    manželé Alena Marie a Tomáš Josef Hanákovi

Dokumenty