Historie domu

Fara se zahradou (hájovna)


Majitelé a obyvatelé nemovitosti

1753 - dendrochronologický průzkum krovu

??? - 1771          Vratislavské biskupství (hájovna), Filip Gotthard Schaffgotsch (*3.7.1715, Slezské Teplice -                                         +5.1.1795, zámek Jánský Vrch v Javorníku) římskokatolický kněz a biskup vratislavský 

1771 -  1783       Franz Carl Seidel, radní města (Zlaté Hory)

1783 - 1819        Ferdinand Büchler, lesní správce v biskupských lesích

1819 -                 Vinzenz Hanke, koupil dům od Büchlerových dědiců

1859 - 1900      Vinzenz Mücke, majitel hospodářství 

1900 - 1910        Anna Mücková, penzistka

1910 -                 Anna Kunzová (v domě bydlela rodina hajného Ferdinanda Jäckela)

V roce 1921 byly v domě zvaném Mückův (Mückehaus) tři byty, v nichž bydlely rodiny Franze Lichtblaua (ševcovského mistra), Emílie Kristové (nádenice) a Sofie Burkartové (žena v domácnosti)

         - 1937       Theiner, penzista lesní správce

1937 - 1946       kněz Franz Pietsch 

1949 - 1987       Alois Vaďura

1987 - 1992       Danuše Mašková, roz. Vaďurová

1992 - 2019       Bohumil Chrastina

2019 -  současnost    manželé Alena Marie a Tomáš Josef Hanákovi