Řopík - linie lehkého opevnění

02.01.2023

Nejčistší vzduch, křišťálově průzračná voda, ticho a klid, tma, která by se dala krájet, zářící hvězdy a měsíc, krásné červánky a zapadající slunce, krajina plná pastvin a pasoucích se stád dobytka, krásná poutní místa, promodlené křížové cesty, kraj, kde i vánek zpívá svou píseň. Hory plné zlata a drahého kamení, koberce borůvek, lesy plné hub, na obloze kraluje orel královský, v mokřadech jeřáb popelavý, na jezerech potápka roháč, v lesích pak jelen a jeřábek, na horách kamzík a rys, ...
O tomto kraji se říká, že koho Bůh miluje tomu dovolí žít v Jeseníkách.

Je to jedno z mála míst, kde na procházce potkáte jen málo lidí a pokud se umíte dívat uvidíte nespočet krás ve zdejší přírodě i v dílech vystavěných lidskou rukou. Jakoby se zde zastavil čas.